SMD010

Skraal – Helden fan de tredde helte

1. Boartersguod
2. Disel
3. Bunt en blau
4. Neat stoppet de blues
5. We ride
6. Draak fan in wiif
7. Myn Kroechje
8. Lit Se Mar Prate
9. Sniewite Sokken
10. In Echte Man
11. Laitsje Leaf
12. Helden Fan De Tredde Helte
13. We Bliuwe Skraal

Prijs € 12,- inclusief verzendkosten.

CD bestellen
CD bestellen op Bol.Com
Download op iTunes
Beluister op Spotify